Psychosomatické konzultace

I přes to, že je v současné době tento pojem hodně používán a dalo by se říct, že jde o jakýsi nově vznikající proud medicíny, nejde o prosté sloučení psychologie a věd tělesných. Paradoxně jde o pojem velmi starý, který byl přirozenou součástí např. v tradiční čínské medicíně, kde oddělování duše a těla by se zdálo naprosto nepřirozené.

Naopak přirozeností bylo počítat s tím, že duše ovlivňuje tělesné příznaky a tělo zase duševní projevy. Pokud je nám zle na duši a nechceme to moc vidět, nevíme si s tím rady, zatlačujeme to a všelijak vytěsňujeme, až se příznak projeví na těle, obvykle si vybere „locus minoris resistentiae“ - tj. naše nejslabší místo. A tak jsou lidé, kterým to jde přes trávení, že nemůžou „něco strávit“, nebo jim to „leží v žaludku“ a jiným z toho zase „puká srdce“, nebo „je to dusí“.

A naopak - pokud tělo strádá, trpíme nespavostí, nervozitou, úzkostmi atp. Zkrátka je to oboustranná výměna.

Proto pracujeme v týmu :od uzdravování myšlenek a postojů - ke schopnosti slyšet svoji pravdu – k odvaze učinit kroky – až k léčbě fyzického těla a duše pomocí bylin, akupunktury, dietetiky atp..To vše musí jít ruku v ruce.

BÝT ZDRAVÝ PŘEDPOKLÁDÁ - MÍT ODVAHU BÝT ZDRAVÝ!

NAUČTE SE BRÁT ZA SEBE ODPOVĚDNOST... Všechny fyzické problémy a nemoci, mají svůj pravý základ mimo fyzické tělo. V našich myšlenkách, emocích, pocitech a postojích. Chceme-li léčit tělo, je nezbytné léčit spolu s ním i všechny ostatní části nás samých. Žádná, tedy ani čínská, medicína nemají moc učinit zázrak uzdravení, pokud tomu my sami nedáme "svolení".Je spousta lidí, kteří se na první pohled chtějí uzdravit, po hlubším prozkoumání však narazí na různé bloky a postoje v mysli, které je od uzdravení naopak odrazují.

Každý neseme odpovědnost sebe - tedy i za své zdraví - SAMI! Není možné přesunovat odpovědnost na svého lékaře, terapeuta, partnera.. Až když jsem ochotný VZÍT ZA SEBE ODPOVĚDNOST, vydávám se na cestu uzdravení. Mnoho bloků a uzdravení bránících přesvědčení je v našem nevědomí a je potřeba je objevit a vynést na světlo vědomí, abychom se vůbec mohli rozhodnout, co s tím dál. Léčit tělo bez těchto souvislostí je zbytečná ztráta energie pro všechny zúčastněné.

©2009 - 2019 duse-telo.cz
vytvořeno v OCdesign.cz